Logo

Innovaiting aquarium plants


+ Underwater form + Breathing package + Author liquid media + Safe - no poisons and pathogens


Be the first

An innovative plant line, be the first aquarist to use them


Underwater form

Small plants with great success. Are very young plants cultivated and delivered directly from our laboratory. The plants are guaranteed to be free from snails, algae and pesticides and therefore are totally harmless for sensitive shrimp and fish. The range offers unique plants!


Breathing package

Small plants with great success. Are very young plants cultivated and delivered directly from our laboratory. The plants are guaranteed to be free from snails, algae and pesticides and therefore are totally harmless for sensitive shrimp and fish. The range offers unique plants!


Author liquid media

Small plants with great success. Are very young plants cultivated and delivered directly from our laboratory. The plants are guaranteed to be free from snails, algae and pesticides and therefore are totally harmless for sensitive shrimp and fish. The range offers unique plants!


 

 

 

Informujemy, że w dniu 28.09.2017r. Vitro Art Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisała umowę nr UDA-POPW.01.01.02-18-0016/17-00 o dofinansowanie projektu: „VITRO ART: wprowadzenie na rynek roślin akwariowych pozyskiwanych metodą in-vitro” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 poddziałania 1.1.2: Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

 
Wartość projektu: 1 127 537,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 799 722,50 PLN

Stay updated.


Sign up for our newsletter